Dextrosa

Ingredients

SOLUCIONS FERRER

A Ferrer Alimentación t’oferim una àmplia varietat de Dextrosa, cadascuna amb les seves propietats i característiques diferents. T’ajudem a escollir la més adequada per al teu projecte, garantitzant la qualitat i seguretat alimentària.

Productes

Dextrosa

Origen

Europa
Disponible a Espanya i Portugal

Propietats

Dextrosa monohidrat. S’obté a partir de la hidrólisi de midons. La dextrosa, entre d’altres propietats, redueix l’activitat d’aigua, disminueix el punt de congelació (gelats) i és fermentable. També és un sucre reductor (caramelitza i promou reaccions de Maillard).
Disponible d’origen blat i blat de moro i en diferents tamanys de partícula.

Aplicacions

Galetes, xarops, brioixeria, gelats, embotits, cervesa, productes esportius com a font d’energia, etc.

T'ajudem a triar el producte més adequat per al teu projecte